PBT GROUP Łukasz Piątek
ul. Hryniewickiego 10, 63A/1A (koło dyspozytorni DALMOR)
81-340 Gdynia
NIP:586-207-19-11
REGON:220700514
Numer Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej: 74615
Wpisu dokonał Prezydent Miasta Gdynia
Zakupy hurtowe: 695 667 749 lub mail allegro.pbt.group@gmail.com